Welkom bij Tour-Challenge!

Aantal ploegen : 504, Managers online : 0

Forum - trainingsstop/niveauverschil

Categorieën > Ideeën/Suggesties > trainingsstop/niveauverschil
Pagina 1 van 1 : 1
02/11/2013, 11:50
#1

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

Het valt me op dat er op niveau 4 steeds meer teams hangen die niet bijzonder actief zijn, maar door de doorlopende training wel steeds sterkere renners hebben, meestal voor één skill. Ze groeien niet door, maar ze ontmoedigen wel de jonge teams, die in hun volle groei vaststellen dat ze het tegen veel betere renners moeten opnemen. Dat verschil mag niet te groot worden.

De oplossing is nochtans niet zo moeilijk: als er nu eens werk gemaakt wordt van een trainingslimiet (hierover staan op andere plaatsen uitgewerkte voorstellen hiervoor), waardoor een team maar een maximum aantal trainingen op één skill kan hebben, dan zullen de teams die echt niet actief zijn de training zien stoppen, waardoor ze in verhouding tot de beginnende teams niet sterker blijven worden: ze blijven dan qua niveau ongeveer hetzelfde, zodat de nieuwe teams het volgende jaar niet moeilijker hebben dan de nieuwe teams van nu.

02/11/2013, 16:17
#2

shadowX offline

Posts: 1179
Reeks: 6.6

Ik ben het volledig eens met math, net als voorgaande keren dat hij dit voorstel deed. Scheefgetrainde renners bij inactieve teams zijn eigenlijk niet meer acceptabel. Kiest een manager er zelf voor om zijn renners scheef te trainen kan ik er nog mee leven. Wat mij betreft wordt het scheeftrainen wel zo veel mogelijk ontmoedigd met een maatregel als math ons voorlegt.

02/11/2013, 16:29
#3

Rangadale offline

Posts: 25
Reeks: 6.2

Waarom kan trainen, net als tijdrittacktiek, niet gewoon ieder jaar gereset worden? Dat lijkt me een simpele oplossing en zo voorkom je discussies over de vraag tot hoever je een renner op 1 skill moet kunnen trainen.

02/11/2013, 16:33
#4

Canard-i offline

Posts: 912
Reeks: 2.2

correct van Rangadale... mensen die nu puur juist op 1 stat willen trainen mogen dit doen van mij...

training inactief zetten na het seizoen en men moet het maar heractiveren.

02/11/2013, 18:09
#5

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

Er hoeft geen discussie over hoe ver: iedereen traint zo ver hij wil, maar hij moet afwisselen: daar wordt geen enkele renner slechter door.
Ik vind het echt geen extra spelvreugde geven als het mogelijk is om renners tot in de eeuwigheid op dezelfde skill te trainen, gewoon omdat de computer dan een voor jou gunstig resultaat creëert: het moet een wielerspel blijven.

02/11/2013, 23:02
#6

Tuinkabouter offline

Posts: 881
Reeks: 6.11

Ik vind niet dat je een manager moet dwingen om zijn trainingsskil te veranderen. Soms wil je gewoon een jeugdrenner zijn conditie eindelijk op peil brengen (denk aan 7 wieltjes) of 2/3 wieltjes tijdrijden erbij. Dan vind ik dat daar tijd voor moet zijn om dat te kunnen realiseren, zonder te hoeven wisselen. Een optie die Rangadale ook aangaf vind ik wel een positieve werking hebben. Gewoon bij elke seizoenswisseling even resetten. Kleine moeite, groot gebaar.

03/11/2013, 00:38
#7

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

Jouw conditierenners kennen we: die zijn op peil.
Meer dan een seizoen op hetzelfde trainen leidt volgens mij wel altijd tot het verwaarlozen van andere skills: herlees het topic, en je zal zien dat er in mijn voorstel ruimte is voor 'een inhaalbeweging'

03/11/2013, 09:41
#8

SKY offline

Posts: 257
Reeks: 6.4

Ik ga ook akkoord met de hierboven vermelde reacties dat een reset van de training al veel zou verhelpen.

En wat iedereen traint, vind ik persoonlijk ieder zijn keuze. Het is aan de manager zelf om de juiste keuze te maken en zijn eigen renners te maken zoals hij dat zelf wil.

03/11/2013, 10:13
#9

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

De trainingsreset lost maar één probleem op, en dat is het doortrainen van de inactieve managers.

Mijn voorstel pakt niet alleen dat probleem aan, maar ook nog een veel groter, namelijk het te groot aantal renners die opportunistisch op één skill getraind worden, niet omdat er ooit één renner met een dergelijk profiel op een fiets gezeten heeft, maar omdat je met die skill het snelst resultaat hebt met de computerberekeningen.

Herlees eens goed het forum, en je zal zien dat de grootste frustratie steeds neerkomt op: bepaalde types presteren beter dan zou mogen, en dat ten koste van teams die wel realistische renners proberen trainen. Ik wil niet alleen de inactief scheef getrainde renners uit het spel, maar ook de bewust scheef getrainde renners (vaak niet eens een intelligente vondst, maar het kopiëren van het 'succes' van anderen).

03/11/2013, 10:51
#10

SKY offline

Posts: 257
Reeks: 6.4

Ik ben akkoord dat dat inderdaad een 'probleem' is.

Maar ik vind niet dat dit probleem moet aangepakt worden met het sturen van trainingen. Managers moeten dit zelf beslissen.

Wel ben ik ervan overtuigd dat de match engine hiervoor moet zorgen dat dit onmogelijk wordt dat renners op die manier kunnen domineren.

Ikzelf ben absoluut tegenstander van het trainen van 1 skill (wat je kan zien aan mijn team), dus ik zou geen 'last' hebben van deze maatregels. Desalniettemin vind ik dat de manager nog steeds de kracht moet hebben om zelf te beslissen hoe zijn team exact uit te bouwen.

Dit zou de sterkte moeten zijn van een goede (lees slimme) manager.

03/11/2013, 11:53
#11

Rangadale offline

Posts: 25
Reeks: 6.2

Precies wat SKY zegt: de wedstrijdengine zou er voor moeten zorgen dat scheefgetrainde renners niet meer zo ver kunnen komen.

Maar het punt dat ik eerder probeerde te maken was meer praktisch van aard. Er voor zorgen dat renners niet meer zomaar op 1 skill overtraind kunnen worden of er voor zorgen dat deze renners niet meer mee kunnen met zorgvuldig getrainde renners vergt, volgens mij, een aanpassing van de engine die niet 1,2,3 gedaan is. Het resetten van de training aan het eind van het seizoen is daarmee vergeleken zo gedaan en kan al na dit seizoen effect kunnen hebben.

03/11/2013, 12:21
#12

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

Dat is ook precies de reden waarom ik een trainingslimiet wil: er is al veel geprutst aan de engine om het probleem te verhelpen, maar elk resultaat laat nog steeds een aantal vervelende dingen toe.
Het principe dat een manager met 100% vrijheid die de beste afstelling vindt ook optimaal moet kunnen renderen vind ik ook helemaal juist. In de praktijk worden dergelijke managers niet altijd beloond, en in de praktijk trainen dergelijke managers ook meerdere skills. Ik voel mezelf helemaal niet in mijn trainingsvrijheid belemmerd als ik na een x aantal trainingen moet wisselen (die x mag voor mij om het even wat zijn). Managers die op meerdere skills trainen gaan volgens mij in de praktijk ook helemaal geen hinder ondervinden van een trainingslimiet: ze gaan hoogstens eens vaker moeten wisselen, maar hun team gaat er zeker niet anders uitzien, en dat is waar het om gaat. Enkel de 1-skill-trainers gaan er last van hebben, want zelfs de conditie-kracht-opportunisten kunnen met een trainingslimiet rustig verder doen: ze moeten toch ooit wisselen.

03/11/2013, 23:06
#13

Tuinkabouter offline

Posts: 881
Reeks: 6.11

Ik voel me dan dus wel belemmerd, omdat ik dan dus moet omkijken naar mijn training die nu op tijdrijden staat. Want stel je nu eens voor dat ik teveel op tijdrijden train. Is dat zo slecht dan? Is het conditie, dan gaan alle alarmbellen rinkelen. Is het tijdrijden, dan hoor je niemand erover. Toevallig train ik momenteel tijdrijden en wil me niet een ronde teveel of te weinig vergissen om de training niet optimaal te kunnen benutten. Ik vind het daarom principieel de verkeerde insteek om een limiet aan het aantal trainingen te stellen. Je kan dan niet eens fatsoenlijk de conditie van je renner uit het jeugdcentrum bijbrengen of die 2/3 wieltjes tijdrijden extra, want dan moet je tussendoor wisselen. Dat moet je ook maar net in de gaten hebben en de data bijhouden om niet over de limiet heen te gaan en zo geen optimaal trainingsresultaat te behalen. Dit systeem is mijns inziens ook te bevoordelend voor klassementsteams die klimmen en tijdrijden met elkaar afwisselen. Een sprintersteam kan gerust minstens een half seizoen sprinten trainen. Waarom een extra handeling invoeren om die mogelijkheid te ontnemen?

03/11/2013, 23:36
#14

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

Een melding van het naderen van de trainingslimiet kan al veel problemen vermijden.
Die limiet mag voor mij zelfs toelaten dat een heel seizoen op dezelfde skill getraind wordt, maar de consequentie is dat het seizoen erna voor de helft iets anders getraind wordt.

@ Tuin: het feit dat je nu heel lang moet tijdrijden trainen is eigenlijk het gevolg van te lange training op conditie. Het is op zich ieders goed recht om alle skills langdurig te trainen ipv. vaak afwisselend, maar slim is het eigenlijk niet: eenvoudig voorbeeld: je hebt 3 goede renners: eentje van 23, eentje van 26 en eentje van 29. Je traint eerst 2 seizoenen conditie en daarna 2 seizoenen tijdrijden. Na de eerste trainingsbeurt zijn ze 25, 28 en 31. Het effect op de jonge was groot, op de twee anderen minder. Voor de tweede trainingsbeurt ligt het anders: die heeft duidelijk effect op de jongste, maar eigenlijk niet heel veel op de twee anderen: ze zijn al wat ouder, en je geeft de hulptrainer liever aan een nieuw jeugdtalent. De enige oplossing is dan de tweede trainingsbeurt nog rekken, met als gevolg het verwaarlozen van een aantal skills voor de jongere renners. Als je dezelfde skills afwisselend traint: gedurende 4 seizoenen een half seizoen op de ene skill, en een half seizoen op de andere skill, dan is het effect vergelijkbaar: de renners worden op dezelfde leeftijd op meerdere skills getraind, en dus is het verschil in training door het verschil in leeftijd geen probleem meer.

Ik vind het overigens onzin dat sprintersteams benadeeld zijn: je stelt het voor alsof een sprinter enkel op sprinten getraind moet worden, terwijl conditie, kracht, optrekken, zelfs behendigheid en tijdrijden (voor een ronderenner) voor sprinters ook belangrijk zijn.

04/11/2013, 12:03
#15

rjpiket offline

Posts: 67
Reeks: 1.1

Ik loop in mijn reeks ook aan tegen conditiemonsters. Ik zie niets in een plafond of een stop op trainingen. Stelling : Een goede renner heeft 12 wieltjes op een skill, een uitstekende renner vijftien. Om een gde skills van een goede renner te krijgen kan dit met de huidige trainigssnelheid. Om van een goede naar een uitstekende renner te komen kun je de trainingssnelheid vertragen(-40%). wil je boven de 15 wieltjes uit komen en een buitengewoon goede skills willen hebben zal dit nog verder vertraagd kunnen worden(-75%).
De managers kunnen zelf bepalen of ze deze inspanning voor deze hele hoge prijs willen behalen of dat ze andere skills bij gaan trainen. De keuze blijft dan bij de speler liggen. Dit kan vvorkomen dat 1 skill renners een reeks met ontsnappingen blijven domineren.

04/11/2013, 17:49
#16

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

Ik weet niet of ik je helemaal begrepen heb, maar spontaan heb ik twee bedenkingen:
*Het 15e wieltje kost nu al veel meer tijd dan het 12e.
*De training nu vertragen bevoordeelt iedereen die in het verleden z'n renners op een snellere manier getraind heeft op die skills: het maakt hen bijna onaantastbaar omdat de rest hen niet meer kan evenaren.

Of bedoelde je het laatst anders?

04/11/2013, 18:07
#17

rjpiket offline

Posts: 67
Reeks: 1.1

Het trainen van conditie is blijkbaar te makkelijk. Er zijn nu renners met 18/19 wieltjes op conditie. Boven de 15 wieltjes zou in mijn ogen uitzonderlijk moeten zijn, en op alle skills erg traag verbeteren.
Het tweede punt hebje gelijk, mocht je dat nu invoeren hebben managers een voordeel uit het verleden. Dit zou je kunnen compenseren door alle 15 + skills op 16 te zetten. De renners met deze hoge conditieskills zijn meestal niet de jongste meer. het probleem lost zich dan langzaam op.
Misschien moeilijk uitvoerbaar, ik weet het niet. Dat is aan jullie om te bepalen. Dat er wat aan moet gebeuren is vindt ik wel belangrijk.

05/11/2013, 00:26
#18

Mathspurt offline

Posts: 3099
Reeks: 6.2

Het vraagt natuurlijk een serieuze aanpassing van de training, voor de meeste teams, en daarom heb ik het nooit voorgesteld, maar in plaats van de extreme skills te gaan afknotten zie ik eigenlijk eerder iets in een systeem waarbij de hoogste skills gecombineerd worden met de laagste. Dat kan op 2 manieren:
*Ofwel worden aanvullende skills bekeken, en komt er een soort middeling van bv. klimmen en dalen (wie niet kan dalen kan misschien wel bergop rijden, maar met 1 wieltje dalen ga je in de eerste bocht al tegen de grond)
*ofwel wordt de beste skill gecorrigeerd door die te betrekken bij de slechtste skill

Ik weet het: heel wat stof voor discussie, maar eigenlijk geldt hier toch wel een beetje het zwakste-schakel-principe: elke profrenner ontwikkelt niet alleen z'n talent, maar ook z'n gebreken.

05/11/2013, 16:22
#19

wacco offline

Posts: 349
Reeks: 5.6

er is volgens mij inderdaad wel een gebrek in het trainingsprogramma. Maar dit ligt volgens mij ook aan het feit dat je specifieke skills worden getraind.
Er wordt soms vergeleken door jullie met echte profrenners die kunnen ook veel meer dan alleen tijdrijden of alleen klimmen. Maar als je als profrenner gaat trainen op bv tijdrijden dan train je automatisch ook je conditie, behendigheid en optrekken.
Mij lijkt het dus beter om ipv een specifieke skill te kunnen trainen in een specialiteit te kunnen trainen.
Dat je bijvoorbeeld vier verschillende categorieën hebt. tijdrijden, klimmen, sprinten en conditie. En binnen die categorie train je dan automatisch verschillende skills. Je kan dan een factor talent invoeren zodat niet elke renner tegen hetzelfde tempo traint.
Het is wel een grote aanpassing lijkt mij voor de engine dus dat is volgens mij het grootste nadeel
Het feit dat er dan nog steeds scheefgetrainde renners zullen zijn en misschien een voordeel zullen hebben. Dat is waar maar dat is bij elke aanpassing in het trainingssysteem en na een 5-tal seizoenen maximaal lijkt mij dat al veel minder.

Pagina 1 van 1 : 1